Polity Prywatności RODO

Jesteś tutaj: Strona główna / Polity Prywatności RODO

Polityka Prywatności RODO

Kto administruje Twoimi Danymi Osobowymi?

Administratorem Danych Osobowych jest SilverTech Łukasz Pawełczyk ul. Wyzwolenia 178, 42-480 Poręba, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 6252472339 zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

W jakich celach są przetwarzane Twoje Dane Osobowe?

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich Danych Osobowych:

W każdej chwili możesz zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania przez Administratora Twoich Danych Osobowych.

Administrator ma obowiązek poinformować Klienta nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez Administratora działaniach

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, w tym po akceptacji regulaminu Usługi Newsletter.

Komu udostępniane są Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe są udostępnianie przez Administratora podmiotom, które współpracują ze Sprzedawcą w realizowaniu usług realizowanych drogą elektroniczną lub sprzedażą internetową, czyli takim które zapewniają; usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze. Wykonują usługi księgowe i prawne. Administrator może także przekazać Twoje Dane Osobowe organom publicznym, które przeciwdziałają oszustom i nadużyciom.

Twoje Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.

Czy jesteś zobowiązany do podania swoich Danych Osobowych?

Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub zapisania się do Newslettera lub skorzystania z dostępnych formularzy.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje Dane Osobowe?

Administrator w celu rozliczalności będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania Danych Osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Administrator będzie przechowywać Dane Osobowe dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W kwestii dopasowania treści strony internetowej Sprzedawcy do zainteresowań Klienta, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Klienta z usług Sprzedawcy.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.
Top